Ankara Etimesguttaki Butik Dershanelerin ücretleri / fiyatları düzgüsel eğitim veren çoklu derslik dershanelerine göre daha yüksektir.

Bunun sebeplerini şu şekilde listeleyebiliriz.
Bilinmesi ihtiyaç duyulan konu bir butik dershane’de öğrenciye ayrılan süre ve akabinde verilen birebir hizmet normal dershanelere nazaran çok daha yüksektir.

Malum düzgüsel dershanelerde sınıflardaki öğrenci rakamları 20 ile 30 arasında değişmektedir ama öteki butik dershanelerde bu sayı 4 ile 6 arasında çeşitlilik izah edebilir.

Ders süresinin 30 dakika bulunduğunu varsayarsak bulunan öğrenci sayısına böldüğümüzde normal kitle dershanelerinde “40-20” kısaca 2 dakika, butiklerde ise “40-5” yani 8 dakika elde ederiz ki bu öğretmenin derste öğrenci başına düşen takip süresinin butik dershanelerde 4 kat olduğunu gösterir. Geri kalan sürede öğrencilere uygulanan rehberlik ücretleri hariç bu süreyide katarsak öteki dershanelere nazaran epey bir vakit kazanmak demektir.